Leikskóladeildin

Haustið 2023 stunda 11 nemendur á aldrinum 1-6 ára nám í leikskólanum. Þar af fara fjórir nemendur í samkennslu. Dagskipulag og stunda­skrá leikskólans eru skipulögð út frá aldri og þroska hvers barns. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri og viðfangsefnin valin í samræmi við það. Markviss málörvun fær sérstaka áherslu í upphafi skólaársins og verður í brennidepli framvegis.

 

Deginum er skipt þannig að börnin fái bæði skipulögð verkefni og frjálsan leik. Leikurinn er í öndvegi sem aðal náms- og þroskaleið barna á þessum aldri.

Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og ber honum að starfa í samræmi við lög og reglugerðir um leikskóla. Menntamálaráðuneytið fer með málaflokk leikskóla eins og annarra skóla í landinu. Starfsmenn sitja fund með skólastjóra 1x í viku eða oftar eins og þurfa þykir.

 

Uppeldis- og námssvið leikskólans eru:

- umönnun og daglegar venjur

- leikurinn

- mál og málörvun

- myndsköpun og myndmál

- tónlist - hljóð og hreyfing

- náttúran

- samfélagið

 

Markmið leikskólans eru að:

- efla sjálfsmynd barna

- barnið öðlist virðingu og viðurkenningu og læri að treysta á eigin verðleika

- að barnið finni öryggi og læri að taka frumkvæði og sýna tillitssemi

- að barnið læri að móta sínar eigin skoðanir, koma þeim á framfæri og taka á móti skoðunum annarra

- að styrkja börnin fyrir skólagöngu með samkennslu (elstu börn leikskóla með yngstu börnum grunnskóla)

 

Starfsmenn leikskóladeildar

Anna Sigurðardóttir, Eyrardalur 1 s: 456-4962 (07:45- 16:00)

Alexander Bjarki Mayuson, Langeyri s: 774-2539 (08:00 - 16:00)

Vanda Encarnacao,  Holtagata  s: 692-0952  (08:00 - 16:00) 

Afleysingar:   Salbjörg Sigurðardóttir, Svarthamar s: 618-2612 (08:00 – 16:00)